Polenforum.nl
- Nieuws, links, forum en informatieover Polen -
Polen LogoAdverteren?
Email ons:admin@polenforum.nl

Home | Contact |  Faq | Forum |  Polen Links | Polskie Linki |  Poolse webcams | 
Poolse winkels |  Hulp in Polen | Vertalers & Tolken Pools |  Weer in Polen | Databank |


Orzel

Po Polsku

Forumregels Polenforum.nl

Algemeen:
 • Het forum is voor iedereen. Wilt je echter reageren op de berichten dan is registratie noodzakelijk.
 • Registratie kan alleen als men onderstaande regels in acht neemt, het niet in acht nemen van deze regels wordt bestraft.
 • Indien je deze regels niet wilt accepteren is het beter het forum onmiddellijk te verlaten.
 • Polenforum.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van letsel en/of schade wat dan ook, inbegrepen zijn schade door virussen, voortvloeiend uit het gebruik van dit forum via het Internet.
 • Het aanbieden van illegale software op dit forum via berichten en/of pm is ten strengste verboden.
Registratie:
 • Om zich te registreren heeft men een geldig e-mailadres nodig. Alle e-mailadressen worden geverifieerd en wanneer ongeldig verwijderd.
 • Hebt u problemen met het registreren, neem dan contact op met de Admin klik hier.
 • Na registratie ontvangt een activeringsmail en daarna een mail met uw login wachtwoord.
 • Registratie is vrijblijvend en voor eigen verantwoordelijkheid en verplicht Polenforum.nl tot niets.
 • Door registratie wordt u opgenomen in het grootste onafhankelijke forum over Polen.
 • Dubbele registratie door middel van meerdere e-mailadressen, gebruikers ID's, schermnamen, pseudoniemen, is niet toegestaan en zij worden zonder waarschuwing na blokkering verwijdert.
Omgangsvormen:
 • Op dit forum gelden de omgangsvormen zoals neergelegd in de Nederlandse wet.
 • Door respect te hebben voor een ander, zal de ander u ook met respect behandelen.
 • Het gebruik van grove taal wordt niet getolereerd en deze berichten zullen worden verwijderd, c.q. aangepast.
 • Kwalijke grove woordspelingen zijn reeds gefilterd.
 • Teveel smileys gebruiken is niet toegestaan, we houden het forum netjes
 • Avatars mogen de leden zelf kiezen, maar gezien het feit dat men alleen zekerheid heeft dat ze zichtbaar blijven als ze op de polen forum.nl server staan, verzoeken wij u de avatar aan de Admin toe te sturen zodat deze hem op de server kan plaatsen in de maat 80 x 88 hoog. Speciaal geldt dit voor wapenschilden, daar die nog wel eens voorzien zijn van witte of zwarte resten welke geen mooi gezicht zijn.
 • Mensen veroordelen vanwege hun geloof, ras, cultuur, geaardheid en/of huidskleur is niet toegestaan. Discriminatie wordt doorgegeven aan het meldpunt.
 • Iemands privaatleven wordt hier met rust gelaten en spelen op de man/vrouw is een weg inslaan welke tot ontzegging van de toegang leidt.
 • Links naar porno gerelateerde onderwerpen zijn niet toegestaan en worden verwijderd terwijl de poster van zulke linken een levenslange verbanning krijgt.
 • Links plaatsen voor goede doelstellingen is toegestaan alsmede voor goede doelen die een eigen website hebben.
 • Het is in de signs niet toegestaan commercieel reclame te maken, dit door links en/of plaatjes, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Admin.
 • Bij het niet nakomen van de regelgeving volgt er 1 waarschuwing, na herhaling volgt er een ban van 1 maand. Vervalt na deze maand het forumlid weer in zijn oude gewoonte dan volgt er een levenslange ban.
Artikelen en Auteursrechten:
 • Om zoekmachines niet oneindig of blind te laten zoeken en ze te voorzien van voldoende informatie, zodat de rangschikking in deze zoekmachines goed verloopt zonder afleidingen, is iedere poster aan het volgende gehouden.
  • Bij artikelen van kranten e/o websites, dient men de juiste titel van het artikel te plaatsen, welke overeen moet komen met de tekst in de link.
  • Plaats daarna minimaal de eerste drie regels van het artikel en de link van het artikel als Bron wat verplicht is als bronvermelding, dit i.v.m. copyright aanspraken.
  • Wanneer hier niet aan wordt voldaan, kunnen berichten door de Admins en Moderatoren zonder voorafgaande waarschuwing verwijderd worden.
  • De opname in zoekmachines en de plaatsing in de ranglijsten is nu eenmaal voor een website te belangrijk.
 • Men is vrij, titels voor eigen geschreven teksten te bedenken en te gebruiken, omdat deze teksten alleen met een speciale zoekopdracht in de zoekmachine te vinden zijn.
 • Geplaatste artikelen uit kranten of andere bronnen dienen door het plaatsende lid te worden voorzien van de bron en datum. Polenforum.nl accepteert geen enkele claim, wanneer leden dit achterwege laten. Zulke berichten kunnen door de Admin en Moderatoren zonder waarschuwing vooraf verwijderd worden.
 • Negatieve of te wel sensatie berichten over Polen in Nederland zijn geoorloofd, echter met uitzondering van de berichten over, “Dronken Polen” en berichten over “Polen welke dronken achter het stuur zitten”. Deze hebben totaal geen meerwaarde voor ons forum.
 • Ook berichten, waar één keer het woord Pool, Polen, Poolse of Pools in voorkomt, maar niet het hoofdthema vormt, worden als niet gewenst gezien, het moet dus duidelijk inhoudelijk gaan over Polen in Nederland en waar ze bij betrokken zijn en natuurlijk Polen als land en haar inwoners zelf. Wanneer er wel berichten worden gepost welke onder het embargo vallen, worden ze door het team van Moderatoren zonder opgaaf van redenen gedelete.
 • Wanneer een poster herhaaldelijk tegen het gehanteerde embargo verstoot, door toch telkens zulke berichten te plaatsen, volgt eerst via PM c.q. mail een officiële waarschuwing en daarna treed het volgende in werking.
 • Bij het niet nakomen van de regelgeving en na de eerste officiële waarschuwing te hebben ontvangen, volgt er bij herhaling een ban van 1 maand. Vervalt ná deze maand het forumlid weer in zijn oude gewoonte dan volgt er een levenslange ban.
 • Alle berichten, informatie en toegezonden materiaal worden automatisch eigendom van Polenforum.nl, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 • Foto-s en plaatjes mogen niet groter zijn dan 640 x 480 en mogen de 75 Kb niet overschrijden zonder voorafgaande toestemming van de Admin. Ook hier geldt het auteursrecht, zijn de plaatjes en/of foto-s niet van uzelf, vermeld dan de bron van herkomst.
 • Er mogen geen gegevens van Polenforum.nl of een van haar onderdelen verveelvoudigd, bewerkt, en/of openbaar worden gemaakt, d.m.v. copy/paste, digitale opslag en/of andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Admin.
RSS Feed:
 • Polenforum.nl beschikt over een RSS feed, deze kan men voor privé gebruik gebruiken.
 • Het is niet toegestaan de RSS feed te gebruiken op commerciële- of privé sites zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van de Webmaster van Polenforum.nl.
Aansprakelijkheid:
 • Dit forum wordt onderhouden door Admins en Moderators die elk op hun eigen gebied bezig zijn.
 • Topics worden alleen maar verwijderd wanneer ze niet voldoen aan de forumregels en ze de gezelligheid en/of kwaliteit van het forum ondermijnen.
 • Ondanks dat er altijd iemand aanwezig is, is het bijna ondoenlijk de inhoud van alle berichten constant te checken, de leden zijn daar dus zelf aansprakelijk voor.
 • Polenforum.nl draagt daarom geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of wettelijke toelaatbaarheid van een bericht, ook hier is het lid verantwoordelijk. Polenforum.nl aanvaard in deze geen enkele verantwoordelijkheid.
Reklame:
 • Strikt verboden, in welke vorm dan ook zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Admin.
  Hieronder vallen ook;
 • Het plaatsen van linken naar commercieel getinte sites zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Links naar private sites alleen na vooroverleg en met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Admin van Polenforum.nl.